Producten & Diensten

Makuya staat voor ‘actief burgerschap’. Daarvoor zet zij de volgende instrumenten in, waar ook u gebruik van kunt maken;
  • coachingstrajecten; individuele/groepsgerichte trajecten en doelgericht.
  • trainingen / workshop; rond een concreet thema, diepgang aanbrengen.
  • projectmanagement; in tijd en doel samen werken aan verandering.
  • sociale cultureel werk; ontwikkelen van een aanbod, samen met bewoners en andere betrokkenen.
  • opbouwwerk / bewonersondersteuning; een heldere visie op participatie (methodiekontwikkeling, analyse, advies, etc.).

Makuya heeft in de loop der jaren een goed netwerk opgebouwd en onderhouden wat in overleg ingezet kan worden.¬†Wilt u ook tot dat netwerk behoren? Klik op ‘over ons’ en laat het ons weten.

Welzijn doe je niet alleen!