Over ons

Wij geloven in een duurzame, sterke en eerlijke samenleving waar jij en ik even welkom zijn! Doe je mee?

Makuya doet dat door:
• vinden, verbinden en versterken van burgerinitiatieven in Twente;
• ondersteunen van vakmanschap (ZZP-ers of in loondienst) in buurten en wijken
• en tot slot, het bieden van expertise, netwerk en verbinding voor bedrijven, (semi)overheid en maatschappelijke organisaties welke op gelijkwaardig niveau met win-win voor beide partijen een samenwerking aan willen gaan

De coöperatie Twentse Noabers is de organisatievorm van voor en door burgerinitiatieven in Twente waarbij een ieder die zich in de missie herkend kan aansluiten. Vanuit gelijkwaardigheid samenwerken, waarbij vakmanschap van alle leden voorop staat! Een expertisecentrum burgerinitiatieven voor Twente, waar het gaat om een sterkere duurzame samenleving!

Voor wie geïnteresseerd is in de mogelijkheden, stuur een berichtje.

Specialismen: projectmanagement, opbouwwerk/bewonersondersteuning, individuele coaching, sociaal cultureel werk, workshop/training, etc. op het gebied van samenlevingsopbouw.

Makuya, Indiaans voor ‘vrije wil’, ziet de wereld door de positieve bril. Kijkend naar de kansen en minder naar de problemen vergroot zij dat wat reeds in potentie aanwezig is. Na een kleine 10 jaar ervaring heeft Lidy Noorman eind 2007 besloten om het reguliere welzijnswerk te verlaten en als ZZP-er de vleugels uit te slaan en de wereld verder te gaan ontdekken.Vanuit een sterk geloof in eigen kracht wil zij onder de bedrijfsnaam Makuya graag die opgebouwde kennis en ervaring delen.

We leveren graag maatwerk en werken vraaggericht. Uw wensen en ideeën staan daarbij centraal.

Neem eens vrijblijvend contact op!